L’objectiu d’aquest estudi és esbrinar i analitzar en quin estat es troben actualment les entitats locals de les Illes Balears en el procés d’implantació de l’administració electrònica en les seves relacions amb els ciutadans prevista a la Llei 11/2007. Per a elaborar aquest estudi s’ha confeccionat un qüestionari a emplenar per Consells i Ajuntaments, i s’han seleccionat alguns dels tràmits més habituals portats a terme pels ajuntaments per veure en quin nivell es troben.

Descarrega el document

Per tal de representar gràficament i veure d’ un cop d’ull alguns dels resultats d’aquesta monografia, hem fet una selecció de respostes al qüestionari i procediments més destacats que trobareu representats en aquest mapa interactiu elaborat per l’OTAE en col·laboració amb l’OBSI: Així, només amb un clic veurem el nivell d’implantació de l’administració digital en determinats aspectes a les entitats locals de les Illes Balears, desglosats per municipis i per Consells.

Share