Dimarts dia 22 de març a les 12.00 a la sala de premsa de la conselleria d’Economia i Hisenda, es presenten les iBitàcoles 9 i 10:

9. ProgramariBit. Solucions de programari lliure per a les pimes.

Aquesta ibitàcola pretén servir com a porta d’entrada al món del programari lliure per a les petites i mitjanes empreses. L’objectiu principal és donar a conèixer les diferents solucions de programari lliure que hi ha a l’actualitat i que poden ser adequades a les necessitats actuals de les pimes, amb la finalitat de promocionar aquest programari i fomentar-ne la seva implantació.

10. Pimes en xarxa. Guia del treball en xarxa.

L’adopció de les noves tecnologies permet a les pimes i als treballadors autònoms col·laborar remotament amb diferents grups de treball i en diversos projectes a la vegada. Aquesta forma de treballar s’ha anat improvisant sense una formació metodològica adequada. Aquest fet, juntament amb un augment de la subcontractació de molts serveis proveïts a diverses parts d’un projecte, motiva el desenvolupament d’una metodologia fonamentada en aquesta nova forma de treballar en xarxa.

A l’acte, que té lloc a la sala de premsa de la conselleria d’Economia i Hisenda, hi participen la consellera d’Innovació, Interior i Justícia Pilar Costa i Antoni Riera president del Centre de Recerca Econòmica, que presenta les publicacions.

Share