Dels 3.000 treballadors del ParcBit, 510 han contestat l’enquesta sobre els seus hàbits de mobilitat envers el trajectes cap al ParcBit. L’enquesta s’ha passat durant els mesos de desembre del 2017 i gener del 2018. A continuació es presenta un resum de les respostes respecte el mitjà de transport amb que arriben al Parc, el tipus de jornada que hi realitzen, les hores d’entrada i sortida, si realitzen teletreball i des d’on vénen. Els treballadors, a través del qüestionari, també han pogut fer suggeriments de millora envers la mobilitat del Parc.

Accedir a l’informe.

Share

Has d'estar registrat i logeat per poder comentar