Qui som

L’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) de la Fundació Bit, es crea amb l’objectiu de ser instrument de recerca i anàlisi dels principals indicadors de la implantació de la Societat de la Informació a la nostra Comunitat. L’OBSI identifica les oportunitats i debilitats per poder així impulsar iniciatives i projectes que facilitin el progrés en el camp de la Societat del Coneixement i de la innovació tecnològica.

Amb la finalitat d’oferir informació neutral i rigorosa a la societat balear, les actuacions incloses a l’OBSI es centren a mesurar el grau de desenvolupament de la Societat de la Informació, mitjançant la selecció d’indicadors i la difusió de la informació sobre el grau d’implantació de les TIC (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) a les Illes Balears. El que es pretén és  potenciar la revisió d’indicadors disponibles, implantar metodologies innovadores d’anàlisi i ser punt de trobada i diàleg entre el sector de les TIC i les administracions públiques per tal de poder definir polítiques i la seva posterior avaluació.

Amb aquesta intenció, les actuacions incloses a l’OBSI es centren en les següents línies d’actuació:

  • Difondre i facilitar informació sobre el grau d’implantació de les TIC a les Illes Balears.
  • Mesurar el grau de desenvolupament de la SI, mitjançant la selecció d’indicadors.
  • Generar estudis quantitatius i qualitatius que permetin comparar l’evolució de la Societat de la Informació a les Illes Balears.
  • Potenciar la revisió i la renovació d’indicadors disponibles.
  • Crear un inventari de bones pràctiques.
  • Servir a la societat balear com a referent i com a fòrum de discussió.
  • Suggerir, guiar o planificar polítiques d’actuació, a partir de les necessitats detectades.
  • Mesurar l’impacte dels programes públics referents al foment de la Societat de la Informació.
Share

Enquesta en línia

Té l'opció de treballar des de casa a través d'Internet (teletreballar)?

Veure resultats

Loading ... Loading ...
Mapa empreses TIC
Logo Conselleria