Enquesta en línia

En referència a l'experiència de compra, creus que comprar online té més avantatges o més inconvenients?

 • Té més avantatges (24 hores, rapidesa, 365 dies/any, ...) (93%, 79 Votes)

 • Té més inconvenients (no poder tocar el producte, inseguretat, ...) (7%, 5 Votes)

Total Voters: 85

Veure resultats

Coneixes les línies estratègiques de l'Agenda Digital espanyola?

 • No. (50%, 4 Votes)

 • N'he sentit a parlar. (25%, 2 Votes)

 • Sí. (25%, 2 Votes)

Total Voters: 8

Veure resultats

Creus que els polítics del Govern haurien de separar la vida personal i la professional, a twitter, amb dos comptes diferents?

 • No. (50%, 7 Votes)

 • Sí. (43%, 6 Votes)

 • Altres. (7%, 1 Votes)

Total Voters: 14

Veure resultats

Amb quina/es finalitat/s has utilitzat el DNI electrònic?

 • No l'he utilitzat (62%, 13 Votes)

 • No tenc DNI electrònic (10%, 2 Votes)

 • Altres (10%, 2 Votes)

 • Fer la declaració de renda (10%, 2 Votes)

 • Obtenir un certificat de vida laboral (10%, 2 Votes)

 • Obtenir un certificat de residència (0%, 0 Votes)

Total Voters: 21

Veure resultats

A la teva empresa es practica el teletreball o el coworking?

 • No (29%, 2 Votes)

 • Ambdós (29%, 2 Votes)

 • Sí, el teletreball (29%, 2 Votes)

 • No sé què signifiquen aquests conceptes (14%, 1 Votes)

 • Sí, el coworking (0%, 0 Votes)

Total Voters: 7

Veure resultats

 Page 1 of 2  1  2  » 
Share

Enquesta en línia

En referència a l'experiència de compra, creus que comprar online té més avantatges o més inconvenients?

Veure resultats

Loading ... Loading ...
Logo Conselleria
Acreditació MOOC